Şengün Hukuk Bürosu Mobil Menü
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider3
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider1
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider2
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider4
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider5

Arabuluculuk

Avukatlık büromuz, başta şirketler olmak üzere her tür özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri arasında çıkan arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıkların, gerek dava ve icra takibi aşamasına dönüşmesinden önce gerekse uyuşmazlığın yargı alanına taşınmasından sonra  icra süreci de dahil olmak üzere, her aşamasında Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı arabulucular tarafından Arabuluculuk hizmeti vermektedir.
 
Büromuz, özellikle gizlilik hususun ön plana çıktığı durumlarda, arabuluculuk müzakerelerinin büyük bir gizlilik ve titizlikle ele alınmasına özel önem atfetmektedir.
 
Uyuşmazlığın taraflar arasında seri biçimde çözülebilmesi için, büromuz arabuluculukta uzmanlaşmanın önemine inanmaktadır. Bu nedenle, özellikle iş uyuşmazlıkları, sözleşmeler, ihale, inşaat, fikri ve sınai haklar ile sağlık hizmetleri, taşıma ve turizm alanındaki uyuşmazlıklar, enerji, yatırım, ulusal ve uluslararası  ticari uyuşmazlıklar başta gelmek üzere pek çok sektör ve alanda yıllara varan tecrübesi ve bilgi birikimini de katarak tarafların çözüme ulaşmasında taraflara yardımcı olmaktadır.
 
Avukatlık büromuz ayrıca, Arabuluculuk sürecinde taraf vekilliği de yapmakta olup, müvekkillerini arabuluculuk müzakerelerinde temsil etmekte ve onların yerine veya onlarla birlikte görüşmelere de katılmaktadır.
 
Avukatlık büromuz ayrıca, isteğe bağlı olarak, müvekkillerini bilgilendirmek için arabuluculuk eğitimleri de verebilmektedir.