Şengün Hukuk Bürosu Mobil Menü
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider3
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider1
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider2
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider4
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider5

Fikri Mülkiyet Hukuku

Avukatlık Büromuz ulusal ve uluslararası şirketlere, markalarının, endüstriyel tasarımlarının, ticari sırlarının, know-how ve telif haklarının korunmasına ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerinin teknolojik ve sınai alanda geliştirdikleri buluşlarına, ticari hayattaki markalarına, eser niteliği taşıyan üretimlerine ilişkin, mülkiyet hakları ve fikri mülkiyet hakları ile bu hakların devralma ve birleşme de dâhil olmak üzere başka teşebbüslere, üçüncü kişilere devri ile ilgili önerilerde bulunulmaktadır. Avukatlık Büromuz müvekkillerine ait markaların ve endüstriyel tasarımların devrine ve korunmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi, sözleşmeler yapılması yanında fikri mülkiyet hakları ile ilgili müvekkilleri lehine veya aleyhine açılan davalarda avukatlık hizmeti vermektedir.