Şengün Hukuk Bürosu Mobil Menü
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider3
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider1
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider2
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider4
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider5

Gayrimenkul Hukuku

Avukatlık Büromuz taşınmaz malların alım ve satımı, intifa, irtifak, ipotek, kira şerhi gibi ayni hakların tesis ve terkini olmak üzere gayrimenkul hukuku alanında her türlü rutin ve rutin olmayan işlemlerin ifası için hukuki destek sağlamaktadır. Bu kapsamda, Avukatlık Büromuz tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde yaptığı kayıt tetkik işlemleri ile müvekkillerinin gayrimenkuller üzerinde yapacakları hukuki tasarrufların alt yapısını hazırlamakta ve müvekkilleri tarafından alınacak ticari veya kişisel kararlar için gerekli uyarıları yapmaktadır. Ticari yatırım alanlarının hukuki altyapısının oluşturulması, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca idaresi, imar planı değişiklikleri ile ilgili olarak idari süreçlerin takibi ve gerektiği takdirde iptali için yargısal yollara başvurulması Avukatlık Büromuzun hizmet alanlarındandır.