Şengün Hukuk Bürosu Mobil Menü
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider3
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider1
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider2
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider4
  • Şengün & Şengün ve Ortakları Hukuk Bürosu Slider5

İcra ve İflas Hukuku

Avukatlık Büromuz, ticari ve bireysel kredilerin takibi, ipotek takipleri, ipoteklerin incelenmesi ve teyidi, ipotek tesisi ve fekki, kambiyo hukukundan kaynaklanan alacakların takibi, takiplere ilişkin data incelemesi ve raporlaması,  her türlü alacak takibi konularında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Avukatlık Büromuz, bu alanda yoğun olarak borçluları da temsil etmekte, borç konsolidasyonu ve tasfiye süreçlerini de yönetmektedir.